WPŁYW DŹWIĘKÓW MIS I GONGÓW NA ROZWÓJ DZIECI

WPŁYW DŹWIĘKÓW MIS I GONGÓW NA ROZWÓJ DZIECI

Sesje dźwiękowe dla dzieci
Wpływ dźwięków mis i gongów na rozwój dzieci jest bardzo duży. Stres występuje u dzieci już w wieku przedszkolnym i może wpłynąć hamująco na odbiór bodźców zmysłowych. Obcowanie z dźwiękiem mis i gongów pomaga zaangażować wszystkie kanały zmysłów oraz wzmacnia ich integrację, pozwala nabyć umiejętność samodzielnego i świadomego stosowania nabytej wiedzy.

Poprzez pracę z dźwiękiem mis dzieci rozwijają siłę wyobraźni, a tym samym własną kreatywność, która z kolei wpływa na kształtowanie elastyczności, tak potrzebnej w rozwiązywaniu problemów oraz uczeniu się. W ten sposób u dzieci rozwija się ich odporność na trudne sytuacje, poprawia się zdolność koncentracji oraz wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia wytyczonego celu.

Najważniejsze korzyści brania udziału w sesji dźwiękowej.
Sesja dźwiękowa:

-odpręża i w pełni relaksuje organizm;
-pozytywnie wpływa na poczucie własnej wartości;
-wzmacnia siły samo uzdrawiające, pobudza siły odpornościowe organizmu;
-likwiduje nadmierne napięcie mięśniowe;
-rozwija kreatywność;
-uwrażliwia na dźwięk.

W pracy z dziećmi autystycznymi jest to doskonała metoda pobudzenia komunikacji, otwarcia dziecka na otaczający je świat.

W pracy z dziećmi nadpobudliwymi terapia dźwiękiem pomaga osiągnąć stan odprężenia, wyciszenia.