ODDZIAŁYWANIE DŹWIĘKU I DRGAŃ MIS DŹWIĘKOWYCH NA ORGANIZM

ODDZIAŁYWANIE DŹWIĘKU I DRGAŃ MIS DŹWIĘKOWYCH NA ORGANIZM

Fale dźwiękowe wydobywające się z mis przenikają do tkanek organizmu. Jest to możliwe, ponieważ nasz organizm składa się w 70 – 80% z wody. Woda przenosi wibracje mis w głąb organizmu, co powoduje przyjemne odczucie podobne do masażu manualnego.W badaniach naukowych odkryto, iż każdy organ ma swoją indywidualną częstotliwość, a stan chorobowy objawia się zmianą tej wzorcowej częstotliwości. Chore komórki mają więc inne częstotliwości niż zdrowe. Podobnie jak instrument muzyczny, tak nasze komórki i tkanki mogą zostać przywrócone do stanu równowagi poprzez działanie odpowiednich dźwięków. Następuje to zgodnie z zasadą rezonansu. Osoba po zabiegu masażu misami czuje się zrelaksowana, spokojniejsza i bardziej pogodna. Ból oraz napięcie mięśni ustępują.

Informacje zaczerpnięte z:
https://dworek.eu/81-aktualnosci/642-singing-bowls.html

Dźwięki oddziaływają wielowymiarowo na poziomie ciała, umysłu i ducha. Wibracje mis przeniesione na ciało – poprzez drgania powietrza lub bezpośredni kontakt – wprowadzają komórki w stan homeostazy – naturalnej równowagi. Likwidowane są dzięki temu wszelkie napięcia zarówno fizyczne jak i emocjonalne. Brzmienie mis jest niezwykle bogate, ma szeroki zakres częstotliwości co ułatwia mózgowi zwolnienie rytmu pracy, synchronizację obu półkul i przejście od stanu beta (aktywności) do stanu alfa (między snem a czuwaniem, w którym umysł się wycisza), a nawet theta (głębokiej medytacji, aż do zaśnięcia).

Słuchanie dźwięków
W trakcie masażu zaangażowane są zmysły słuchu (odbiór słuchowy) oraz dotyku (odbiór somatyczno-sensoryczny). Podczas procesu słuchania dźwięk jako fala dźwiękowa trafia na ucho zewnętrzne, następnie przechodzi do ucha wewnętrznego, gdzie zostaje przekształcony na sygnał elektryczny. Nerw słuchowy przesyła sygnał nerwowy do mózgu, a następnie uruchamia właściwe schematy we współuczestniczących częściach mózgu. Pomimo faktu, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak i gdzie mózg przetwarza muzykę i dźwięki, możemy stwierdzić, że słyszenie dźwięków jest połączone z bardzo złożonymi fizjologicznie procesami w mózgu.

Odczuwanie dźwięków
Wrażenie dotykowe, które wywołuje fala dźwiękowa, jest doznaniem somatyczno-sensorycznym. Zakres odczuwalnej przez człowieka częstotliwości mieści się w przedziale ok. 0 – 400 Hz. Optymalna odczuwalna częstotliwość dla ludzkiego zmysłu dotyku wynosi 150 – 300 Hz (Bierbauemer & Schmidt, 2006). Terapeutyczne misy dźwiękowe Petera Hessa wytwarzają częstotliwość, która mieści się w wyżej wymienionym przedziale odczuwalnych dla człowieka częstotliwości. Odbiór  następuje poprzez skórę (eksterocepcja) oraz przez wnętrze ciała (interocepcja). Wnętrze ciała podczas stymulacji można podzielić na odbiór przez mięśnie, ścięgna i wiązadła (propriocepcja) oraz receptory czuciowe (viscerocepcja).