MISY TYBETAŃSKIE

Ludzie zawsze poszukiwali dróg do osiągnięcia odpoczynku i spokoju. Stworzono wiele różnych praktyk pomagające w relaksacji ciała i umysłu, aby ochronić organizm przed przeciążeniem.  Masaż dźwiękiem z użyciem mis dźwiękowych jest jedną z takich metod. Misy tybetańskie zostały odkryte w latach 60-tych XX wieku w Himalajach przez europejskich muzyków. Były one opisywane jako dzwon bogaty w harmoniczne tony, który pobudza się przez uderzenie od zewnątrz. Zostały nazwane „misami tybetańskimi”, jednak bardzo wiele z nich nie pochodzi z Tybetu. Obecnie większość mis jest wytwarzana w Nepalu. Bardzo dużo mis przyjeżdża również z Indii. Powstają one jednak z innego stopu metali, posiadają inny kształt, ich tony nie są tak harmoniczne jak mis nepalskich i ich brzmienie tak nie poruszające. „Misy tybetańskie” zważywszy na swoją unikalność wspaniale sprawdzają się w masażu dźwiękiem.

misy tybetańskie

tybetańskie misy dźwiękowe – terapia dzwiękiem

MASAŻ DŹWIĘKIEM Z UŻYCIEM MIS TYBETAŃSKICH

W trakcie masażu dźwiękiem wibracja płynąca z mis wprawia w ruch całe ciało. Dzięki temu następuje pobudzenie energii, która zaczyna intensywnie krążyć. Za podstawę masażu dźwiękiem uważa się prastarą wiedzę o oddziaływaniu dźwięku. Przeszło pięć tysięcy lat temu została ona zastosowana w hinduskiej sztuce uzdrawiania. Według wyobrażeń ludzi Wschodu, człowiek został stworzony z dźwięku, co za tym idzie sam stał się dźwiękiem. Idąc za tym podejściem jedyną słuszną drogą jest żyć w harmonii z samym sobą i ze swoim otoczeniem. Dzięki temu możemy wpuścić w swoje życie wolność i kreatywność.

 

Metoda masażu dźwiękiem z użyciem mis tybetańskich została rozwinięta w latach 80-tych XX wieku przez inżyniera fizyki technicznej Peter Hessa. Zanim to nastąpiło był on przez 20 lat nauczycielem w szkołach zawodowych. Wykładał  elektrotechnikę i nauki polityczne. Przez wiele lat interesował się radiestezją jak również przeprowadził wiele badań dotyczących miejsc mocy w Walii i Nepalu. Peter Hess zbudował metodę masażu dźwiękiem bazując na różnych badań i doświadczeniach zebranych w trakcie podróży do Tybetu, Nepalu oraz Indii. Pomogła mu również współpraca z etnomuzykologiem prof. dr Gertem Wegnerem. Obaj badacze wykorzystali w tym celu wspólne eksperymenty z zakresu oddziaływania muzyki na organizm ludzki. Peter Hess jest założycielem Instytutu Masażu i Terapii Dźwiękiem w Niemczech, gdzie rozwijana jest cały czas metoda masażu dźwiękiem.

 

RODZAJE I PRODUKCJA MIS TYBETAŃSKICH

W masażu dźwiękiem wykorzystujemy głównie misy dźwiękowe takie jak brzuszna, sercowa, stawowa. Ważne jest, aby do masażu używać mis, którym został nadany certyfikat przez Peter Hess Institute w Uenzen (Niemcy). W skład mis wchodzi stop 12 metali. Są one ręcznie kute przez Nepalczyków. Misy różnią się charakterystyką, wielkością i częstotliwością drgań. Przy wyrobie mis używa się jedynie czystych metali, których proporcje są bardzo dokładnie kontrolowane przez nadzorującego pracę inżyniera-metaloznawcę. Wszystko to jest robione po to, aby dźwięk mis miał jak najwyższą jakość dzięki czemu skuteczność masażu będzie bardzo wysoka. Każda odlana płyta ma wcześniej określone proporcje metali co nie pozwala na zmianę proporcji w składzie. Jest to bardzo ważne, gdyż na przykład w Indiach wytwarzają misy ze złomu. Niestety po wyglądzie misy nie jesteśmy w stanie poznać z jakich materiałów jest wytworzona. Dopiero o jej kiepskiej jakości materiałów będzie świadczyło gorsze brzmienie.

 

Informacje zaczerpnięte z:
http://www.ethnica-art.pl/index.php/sterfa-dzwieku
Książka Peter Hess MISY DŹWIĘKOWE – ZASTOSOWANIE W ZYCIU CODZIENNYM
http://www.era-zdrowia.pl/naturalne-leczenie/utrzymanie-zdrowia/leczenie-dzwiekiem-misy-tybetanskie-i-gongi.html

 


FILMY